KÚPELE

KRÚ MV SR BYSTRÁ je v zmysle Rozhodnutia štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradená ako KÚPEĽNÁ LIEČEBŇA pre kúpeľno – rehabilitačnú starostlivosť. 

V rámci jednotlivých liečebných pobytov poskytujeme nasledovné procedúry: 
 • orientačné lekárske vyšetrenie ( fyzikálne vyšetrenie, TK)
 • EKG – elektrokardiograf
 • Rehabilitačné vyšetrenie
 • Klasická masáž chrbta čiastočná
 • Reflexná masáž chrbta
 • Bankovanie
 • Masážny stroj – Master G 4
 • Sauna
 • Suchý uhličitý kúpeľ
 • Oxygenoterapia
 • Inhalácie – Vincentkou
 • Bioptronová lampa
 • Solux – infračervené žiarenie
 • Rašelinové nosiče tepla
 • Prikladanie lávových kameňov
 • Plynové injekcie
 • Elektroakupunktúra
 • Laser
 • Ergometer
 • Trakcia
 • Magnetoterapia
 • Ultrazvuk
 • Interferečné prúdy
 • Diadynamické prúdy
 • Hydrogalvan
 • Škótske streky
 • Podvodná masáž chrbta
 • Turbo Perlička- masážna vaňa
 • Hydrox – hydomasážna vaňa
 • Perlička – vírivá vaňa
 • HKT – hydrokinezioterapia ( cvičenie v bazéne, minimálne 3 osoby)
 • Individuálny telocvik
 • Cvičenie na lopte

Pre samoplatcov ponúkame Krátkodobé liečebné pobyty. (bližšie informácie v časti POBYTY).
Kúpeľňo-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ
Jánska dolina 2127, 032 03 Liptovský Ján
tel. 044/5263 201, 5263 199, fax. +421/44/5263196, email: info@krubystra.sk

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia